شهرسبزوار
نام نمایندگیخانه تکنولوژی
مدیرعاملامیر اکبری زاده
آدرسسبزوار، میدان طالقانی، مجتمع اکسیژن، واحد 304
تلفن05141214، داخلی 231
ساعات کاری09:00 الی 18:00
شهرگناباد
نام نمایندگیهوشمندسازان آلمانت کویر
مدیرعاملامیرعباس تمامگر
آدرسگناباد، خیابان المهدی، نرسیده به المهدی ۲، پلاک ۵۲
تلفن05141214، داخلی 230
ساعات کاری09:00 الی 13:00 - 17:00 الی 21:00
شهرخرو
نام نمایندگیخدمات کامپیوتری رادین
مدیرعاملاسماعیل مرشدلو
آدرسشهرخرو، شهرک امام رضا(ع)، خیابان خیام، نبش دانش
تلفن05143267665
ساعات کاری09:00 الی 13:00 - 17:00 الی 21:00