همراه با ما

پارس مهر ارتباطات تنها یک فروشگاه اینترنتی تجهیزات شبکه نیست. بلکه خانواده ای پویاست.
ما همواره در تلاش هستیم با همدلی، همکاری، سخت کوشی و انضباط کاری رویاهای خود را تحقق بخشیم.

این خانواده هر روز بزرگ تر شده و شما نیز می توانید جزئی از آن باشید.

استخدام شما در پارس مهر ارتباطات به عنوان بهترین فرصت جهت ارتقای دانش و همچنین رشد و توسعه فردی شما به حساب می آید.

استخدام

فرم استخدام

نام(ضروری)
آدرس(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 30 MB.
7 + 1 =