نام سرویسمدت سرویسترافیک بین‌المللسرعتقیمت (ریال)
3 مگابیت برثانیه با 120 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه120 گیگابایت3 مگابیت2,169,100
3 مگابیت برثانیه با 300 گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲ ماهه300 گیگابایت3 مگابیت4,349,100
4 مگابیت برثانیه با 30 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه30 گیگابایت4 مگابیت425,100
4 مگابیت برثانیه با 90 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه90 گیگابایت4 مگابیت1,297,100
4 مگابیت برثانیه با 200 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه200 گیگابایت4 مگابیت2,605,100
4 مگابیت برثانیه با 400 گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲ ماهه400 گیگابایت4 مگابیت5,221,100
8 مگابیت برثانیه با 40 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه40 گیگابایت8 مگابیت534,100
8 مگابیت برثانیه با 120 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه120 گیگابایت8 مگابیت1,624,100
8 مگابیت برثانیه با 250 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه250 گیگابایت8 مگابیت3,259,100
8 مگابیت برثانیه با 550 گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲ ماهه550 گیگابایت8 مگابیت6,529,100
16 مگابیت برثانیه با 70 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه70 گیگابایت16 مگابیت8,601,100
16 مگابیت برثانیه با 220 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه220 گیگابایت16 مگابیت2,605,100
16 مگابیت برثانیه با 500 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه500 گیگابایت16 مگابیت5,221,100
16 مگابیت برثانیه با 1200 گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲ ماهه1200 گیگابایت16 مگابیت10,453,100

آستانه مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) :

به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده داخلی برای هریک از سرویس ها گفته می شود.

ضریب FUP (نسبت ترافیک بین المللی به داخلی)

در جهت تکریم مشترکین و افزایش سطح رضایتمندی، شرکت در نظر گرفته تا نیمی از سطح ترافیک FUP اختصاص یافته به هر سرویس را به حجم ترافیک بین المللی اختصاص دهد. یعنی به عنوان مثال در سرعت 16 مگابیت بر ثانیه از مجموع 800 گیگابایت ترافیک FUP تخصیص یافته نیمی از آن 400 گیگابایت ترافیک بین المللی به شما اختصاص می یابد.

نحوه مصرف ترافیک  FUP:

به ازای هر 2 گیگابایت ترافیک داخلی مصرف شده 2 گیگابایت از مجموع ترافیک FUP و 1 گیگابایت از مجموع ترافیک بین المللی سرویس کاسته خواهد شد.

به عنوان مثال: درصورتی که سرویس 8 مگابیت یک ماهه با FUP معادل 400 گیگابایت توسط مشترک خریداری گردیده باشد، با استفاده 2 گیگ از محتواهای داخلی معادل 2 گیگ از ترافیک FUP و 1 گیگ از مجموع ترافیک بین اللمللی سرویس ایشان کسر خواهد شد.

رسیدن به وضعیت  FUP:

پس از اتمام حجم FUP تخصیص یافته سرعت سرویس به 128 کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‎ یابد.

خروج از وضعیت  FUP:

مشترکین پس از رسیدن به وضعیت FUP یعنی (اتمام ترافیک و کاهش سرعت تا 128 کیلوبیت) می توانند پیش از پایان یافتن زمان سرویسشان با خرید بسته های ترافیک اضافه سرعت خود را مجدد به سرعتی که در ابتدا خریداری نموده بودند ارتقا دهند.

نکات مهم:

  1. ترافیک کلیه سرویس های غیرحجمی مدت دار (سه ماهه، شش ماهه و یک ساله) یکجا در اختیار کاربر قرار می گیرد.
  2. با خرید سرویس های 3 ماهه از 3 درصد، 6 ماهه از 6 درصد و یکساله از 10 درصد تخفیف بهره مند خواهید شد.
  3. بسته های اضافه ترافیک خریداری شده بدون محدودیت زمانی به تمامی دوره های بعد منتقل می شود.
  4. حجم باقیمانده سرویس های عادی غیرحجمی به دوره بعدی منتقل نمی شود.
  5. سرعت سرویس بر روی همان سرعتی که فروخته شده است محدود خواهد شد یعنی سرعت سرویس بیشتر از سرعت اسمی آن باز نیست، برای مثال کاربر با انتخاب سرویس ۸ مگ بصورت واقعی روی سرعت ۸ مگ محدود خواهد شد و سرعتی بالاتر دریافت نخواهد کرد.