یک ساله ( ریال )

شش ماهه ( ریال )

سه ماهه ( ریال )

یک ماهه (ریال)

آستانه مصرف منصفانه

سرعت سرویس

۱۳۶۲۵۰

۱۶

۵۱۲ Kbps

۲۱۸۰۰۰

۲۴

۱ Mbps

۲۷۲۵۰۰

۸۰

۲ Mbps

۸۱۷۵۰۰

۲۴۰

۱۵۵۳۲۵۰

۴۸۰

۲۹۴۳۰۰۰

۹۶۰

۳۸۱۵۰۰

۱۲۰

۳ Mbps

 

۱۱۴۴۵۰۰

۳۶۰

 

۲۱۷۴۵۵۰

 

 

۷۲۰

۴۱۲۰۲۰۰

 

 

 

۱۴۴۰

۴۳۶۰۰۰

۱۶۰

۴ Mbps

۱۳۰۸۰۰۰

۴۸۰

۲۴۸۵۲۰۰

۹۶۰

۴۷۰۸۸۰۰

۱۹۲۰

۵۴۵۰۰۰

۳۰۰

۸ Mbps

 

۱۶۳۵۰۰۰

۹۰۰

۳۱۰۶۵۰۰

۱۸۰۰

۵۸۸۶۰۰۰

۳۶۰۰

۸۷۲۰۰۰

۵۵۰

۱۶ Mbps

 

۲۶۱۶۰۰۰

۱۶۵۰

۴۹۷۰۴۰۰

۳۳۰۰

۹۴۱۷۶۰۰

۶۶۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *